Trồng cây xanh Trường Tiểu học, THPT Nguyễn Siêu

Trường Nguyễn Siêu là Trường tư thục với tên gọi là Trường Tiểu học và Trường Trung học cơ sở – Trung học phổ thông Nguyễn Siêu.

Trường nằm trong hệ thống các trường phổ thông của Thành phố, chịu sự chỉ đạo, quản lý nhà nước và chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Nhiệm vụ của công ty Đức Lộc tại dự án này là cải tạo và nâng cấp khuôn viên trường học trồng nhiều cây xanh bóng mát nhằm mang lại cảnh quan xanh cho trường học.

Bản phối cảnh cây xanh trường Nguyễn Siêu

Hình ảnh thi công thực tế

Hàng cây cần rào chắn đỡ khi mới trồng