Trồng cây xanh tại nhà máy hóa chất Vũ Hoàng

Trồng cây xanh tại nhà máy Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Nghệ Hóa Chất và Môi Trường Vũ Hoàng ở Khu công nghiệp Đại Đồng, Bắc Ninh

Công ty TNHH Vũ Hoàng ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường hóa chất, nhu cầu về xử lý nước thải, chất thải rắn cũng như các chất thải nguy hại khác.

Hình ảnh nhà máy trước khi trồng cây

Ngày 19/09/2014 Công ty cây xanh Đức Lộc chúng tôi chính thức triển khai thiết kế và thi công hạng mục cảnh quan xung quanh nhà máy Vũ Hoàng tại Khu Công Nghiệp Đại Đồng, Phật Sơn, Bắc Ninh.

Hàng cây xanh mới trồng