Trồng cây xanh tại Gò Đống Đa

Gò Đống Đa là một gò đất và là một di tích nằm bên đường phố Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Tại đây năm 1789 quân Tây Sơn đã đại phá và đánh thắng quân nhà Thanh Trung Quốc trong Trận Ngọc Hồi – Đống Đa.

Sau nhiều năm Khu Di Tích đã bị xuống cấp nghiêm trọng, cần tu bổ lại.

Trồng cây, hoa tại di tích gò Đống Đa

 

Trồng cỏ sau đền

Trồng cây bóng mát phía trước di tích