Trồng cây xanh tại Đại học Y Thái Bình

Ngày 23 tháng 7 năm 1968 Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 114/CP thành lập Phân hiệu Đại học Y khoa Thái Bình và ngày 24 tháng 01 năm 1979 Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 34/CP về việc chuyển Phân hiệu Đại học Y khoa Thái Bình thành Trường Đại học Y Thái Bình.
Trường Đại học Y Thái Bình là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở đóng tại 373 phố Lý Bôn, thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình.

Đại học Y Thái Bình

Hình ảnh trồng cây xanh tại Đại học Y Thái Bình

Trồng cây xanh tại sân trường Đại học Thái Bình