Trồng cây xanh nhà máy Đại Việt

Trồng cây xanh nhà máy Đại Việt, Khu công nghiệp Đại Đồng, Bắc Ninh. Dự án thực hiện trồng cây bóng mát, thay cây cũ và cung cấp hoa cây bụi, thảm cỏ.

Mặt tiền công ty