Trồng cây tại Trường Đào tạo, Phát triển nguồn nhân lực VietinBank

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã chính thức khánh thành Trường đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực tại Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội. Đây là ngân hàng Việt Nam đầu tiên có Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực.

Tiền thân của Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank là Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng Công thương Việt Nam, được thành lập tháng 7 năm 1997. Đến tháng 9/2008, Hội đồng Quản trị VietinBank đã quyết định nâng cấp Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ thành Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank.

Nhiệm vụ trọng tâm của trường là đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; quản lý và tổ chức hoạt động khoa học; cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính; thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế và các nhiệm vụ khác do ban lãnh đạo VietinBank giao.

Ngày 15 tháng 03 năm 2015 Công ty Cây Xanh Đức Lộc triển khai công trồng xanh toàn bộ khuôn viên trường. Đây là một trong chuỗi dự án mà Cây Xanh Đức Lộc hợp tác với VietinBank.

Ban lãnh đạo trường Trồng cây kỉ niệm

Công nhân trồng cây

Hàng cây sau khi trồng