Trồng cây tại Ban cơ yếu, Bộ Quốc Phòng

Đơn vị 951 là đơn vị năm trong ban cơ yếu của bộ quốc phòng đóng tại Xuân Hòa – Phúc Yên – Vĩnh Phúc. Với kế hoạch xanh hóa đơn vị công ty cây xanh Đức Lộc nhận thi công cảnh quan cây xanh, cây bóng mát tại đơn vị.

Công việc triển khai trong vòng tháng 12 hiện tại đến giai đoạn bàn giao.

Hiện trường thi công