cayxanhducloc@gmail.com
09 79 79 59 69 24/7

Tổ chức sự kiện trồng cây xanh

Công ty Đức Lộc ngoài việc thi công, thiết kế cây xanh cho các khu đô thị, sân vườn…chúng tôi đã và đang hướng tới nhiều dự án mang tính xã hội cao như việc trông cây từ thiện, trồng cây cho xã hội, cung cấp oxi…

Hình ảnh trồng cây của một doanh nghiệp

Do cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị và vườn ươm cây giống có sẵn Đức Lộc luôn luôn khuyến khích ủng hộ các dự án trồng cây từ thiện. Công ty Đức Lộc chính thức cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện trồng cây từ thiện cho các đơn vị, tổ chức như trường học, doanh nghiệp công ty, các sự kiện trồng cây trên toàn quốc…

Đức Lộc sẽ chiu trách nhiệm tổ chức lên kế hoạch triển khai chi tiết cho đoàn thể, công ty, doanh nghiệp, khối nhà trường…

Liên hệ ngay đến công ty Cây Xanh Đức Lộc theo số Đức Lộc sẽ chiu trách nhiễm tổ chức lên kế hoạch triển khai chi tiết cho đoàn thể, công ty, doanh nghiệp, khối nhà trường…..

Liên hệ ngay đến công ty Cây Xanh Đức Lộc theo số Hotline: 0979 79 59 69 để được hỗ trợ nhanh nhất.