Thiết kế thi công cảnh quan nhà máy nhiệt điện Thăng Long

Nhà máy có công suất 620 MW, là dự án nhiệt điện tư nhân đầu tiên ở Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 627/QĐ-TTg ngày 29/7/2011, công văn số 608/TTg-CN ngày 25/4/2008. Dự án có 20% vốn chủ sở hữu và 80% vốn vay nước ngoài có bảo lãnh của Chính phủ.

Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long có tổng diện tích 124,44 ha, trong đó: nhà máy chính: 34,66 ha; bãi thải xỉ: 57,49 ha; cảng than: 12,39 ha; các khu vực phụ trợ khác: 19,9 ha. Tổng mức đầu tư dự án: hơn 22.000 tỷ đồng.

Công ty Cây xanh Đức Lộc cùng một số nhà thầu khác được Ban Giám đốc nhà máy tin tưởng giao nhiệm vụ thiết kế, thi công cảnh quan cho nhà máy.

Lễ khởi công nhà máy nhiệt điện Thăng Long

Phối cảnh nhà máy

Nhà máy đang trong quá trình hoàn thiện, sẽ tiếp tục bổ sung hình ảnh